Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32020
Title: Конструктивні засоби оптимізації теплонапруженого стану циліндрової гільзи швидкохідного дизеля
Other Titles: Constructions for optimization heat-influenzed state cylinder machine of the five dimensional diesel
Authors: Триньов, Олександр Володимирович
Коростиченко, Владислав Вадимович
Бугайцов, Роман Юрійович
Keywords: теплообмін; теплопровідність; теплоізоляція; охолоджувальна рідина
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Триньов О. В. Конструктивні засоби оптимізації теплонапруженого стану циліндрової гільзи швидкохідного дизеля / О. В. Триньов, В. В. Коростиченко, Р. Ю. Бугайцов // Двигатели внутреннего сгорания. – 2017. – № 2. – С. 29-35.
Abstract: Наведені результати розрахункових досліджень теплонапруженого стану циліндрової гільзи швидкохідного дизеля. В дослідженні вирішуються задачі аналізу впливу відомих конструктивних засобів, їх комбінацій на температурний стан робочої поверхні гільзи. Оптимізація температурного стану гільзи передбачає отримання такого профілю температур вздовж робочої поверхі гільзи, який би забезпечив мінімальні витрати на тертя, які, в свою чергу залежать від в’язкості моторного мастила на робочій поверхні гільзи. Використовується математична модель на основі методу скінчених елементів.
The results of computational studies of the heat-stressed state of a cylinder sleeve of high-speed diesel have been presented. The research solves the problems of analyzing the influence of known constructive means, their combinations on the heat-stressed state of the working surface of the sleeves. Optimization of the temperature of the state of the sleeve involves obt aining such a temperature profile along the working surface of the sleeve, which would provide the minimum friction costs, which in turn depends on the viscosity of the engine oil on the working surface of the sleeve. A mathematical model based on the finite element method is used.
DOI: 10.20998/0419-8719.2017.2.06
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32020
Appears in Collections:Кафедра "Двигуни внутрішнього згоряння"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DVS_2017_2_Trynov_Konstruktyvni_zasoby.pdf778,55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.