Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32234
Title: Установка для виробництва аміаку
Authors: Бабіченко, Анатолій Костянтинович
Красніков, Ігор Леонідович
Бабіченко, Юлія Анатоліївна
Голощапов, Володимир Миколайович
Кравченко, Яна Олегівна
Касілов, Віктор Йосипович
Keywords: патент; модель корисна; установка холодильна; установка турбокомпресорна; теплообмінник; сепаратор; витрати енергетичні; електроенергія; розчин моноетаноламіновий; суміш азотно-воднева; газ циркуляційний; установка абсорбційно-холодильна
Issue Date: 2017
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. 113550 Україна, МПК (2016.01), F25B 15/02 (2006.01), C01C 1/04 (2006.01), F25B 49/00. Установка для виробництва аміаку [Текст] / А. К. Бабіченко, І. Л. Красніков, Ю. А. Бабіченко, В. М. Голощапов, Я. О. Кравченко, В. Й. Касілов ; патентовласник Нац. техн. ун-т "ХПІ". – № u 2016 04917 ; заяв. 04.05.2016 ; публ. 10.02.2017, Бюл. № 3. – 10 с.
Abstract: Установка для виробництва аміаку містить послідовно з'єднані системою трубопроводів відділення сіркоочистки, риформінгу, пароутворення, конверсії оксиду вуглецю, моноетаноламінової очистки з регенератором і насосами подачі МЕА розчину через повітряні охолоджувачі двома потоками до абсорбера метанування, компресії з паровою турбіною і компресорами для стиску свіжої азотно-водневої суміші і циркуляційного газу та повітряним теплообмінником охолодження азотно-водневої суміші, відділення синтезу з конденсаційною колоною, високотемпературним випарником, виносним теплообмінником, колоною синтезу із пусковим підігрівачем, підігрівачем води, апаратами повітряного охолодження та сепаратором первинної конденсації, двома низькотемпературними випарниками для охолодження циркуляційного газу на ділянці вторинної конденсації, кожний з яких паралельно встановлений по потоку виходу циркуляційного газу з конденсаційної колони і включений до схеми роботи двох абсорбційно-холодильних установок, пароежекторну холодильну установку у складі двопорожнинного парогенератора, один з виходів якого по потоку робочої аміачної пари високого тиску з'єднаний трубопроводом з паровим ежектором для стиску випарених парів з міжтрубного простору високотемпературного випарника, що надходить на повітряні конденсатори аміачної турбокомпресорної холодильної установки, які з'єднані з ресивером аміачного конденсату, після якого один з потоків підключений до міжтрубного простору високотемпературного випарника, а другий підключений до насоса рідкого аміаку, вихід з якого з'єднаний по потоку рідкого аміаку із входом у міжтрубний простір двопорожнинного парогенератора отримання робочої аміачної пари ежектування. Додатково установка оснащена двопорожнинним теплообмінником, вхід однієї порожнини якого з'єднаний із виходом циркуляційного компресора, а вихід включений до входу контуру, утвореного послідовно встановленими високотемпературним випарником і конденсаційною колоною, вхід другої порожнини двопорожнинного теплообмінника включено у контур після конденсаційної колони, а другий вхід і вихід двопорожнинного парогенератора пароежекторної холодильної установки включені у контур поміж насосом подачі першого потоку моноетаноламінового розчину з регенератора та повітряним охолоджувачем.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32234
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу"
Кафедра "Парогенераторобудування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_Babichenko_Patent_113550.pdf293,2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.