Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32236
Title: Спосіб керування абсорбційною холодильною установкою
Authors: Бабіченко, Анатолій Костянтинович
Подустов, Михайло Олексійович
Бабіченко, Юлія Анатоліївна
Кравченко, Яна Олегівна
Красніков, Ігор Леонідович
Лисаченко, Ігор Григорович
Keywords: патент; модель корисна; техніка холодильна; аміак; газ циркуляційний; охолодження; температура; випарник; генератор; ректифікатор; флегма; дренування
Issue Date: 2017
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. 114942 Україна, МПК (2017.01) F25B 15/00. Спосіб керування абсорбційною холодильною установкою [Текст] / А. К. Бабіченко, М. О. Подустов, Ю. А. Бабіченко, Я. О. Кравченко, І. Л. Красніков, І. Г. Лисаченко ; патентовласник Нац. техн. ун-т "ХПІ". – № u 2016 10440 ; заяв. 13.10.2016 ; публ. 27.03.2017, Бюл. № 6. – 8 с.
Abstract: Спосіб керування абсорбційною холодильною установкою, до складу якої входять генератор-ректифікатор з постійною витратою теплоносія для його обігріву, дефлегматор, абсорбер з постійною витратою води для його охолодження, ресивер абсорбера, конденсатор повітряного охолодження з ресивером рідкого холодоагенту, насос для подачі міцного розчину послідовно через дефлегматор і теплообмінник розчинів до генератора-ректифікатора та випарник для охолодження циркуляційного газу, шляхом регулювання витрати міцного розчину, рівнів слабкого розчину у генераторі-ректифікаторі і рідкого холодоагенту у випарнику. При цьому додатково контролюють склад, витрату, тиск та температуру циркуляційного газу на вході випарника, температуру циркуляційного газу на виході випарника, тиск кипіння холодоагенту у випарнику, витрату пари холодоагенту до конденсатора, витрату флегми, температуру та концентрацію холодоагенту на вході випарника і за отриманими даними цього контролю обчислюють як завдання регулятору величину витрати флегми за допомогою ОРС-сервера з програмним забезпеченням, за якою змінюють кількість дренованої флегми з випарника.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32236
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_Babichenko_Patent_114942.pdf478,63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.