Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32437
Title: Утилизация сточных вод содовых заводов путем их использования в качестве растворителя каменной соли
Authors: Шестопалов, Алексей Валерьевич
Райко, В. Ф.
Цейтлин, Мусий Абрамович
Keywords: минерализованные стоки; дистиллерная жидкость; захоронение отходов; пресная вода; содовое производство; промсток
Issue Date: 2008
Publisher: НТУ "ХПИ"
Citation: Шестопалов А. В. Утилизация сточных вод содовых заводов путем их использования в качестве растворителя каменной соли / А. В. Шестопалов, В. Ф. Райко, М. А. Цейтлин // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Новые решения в современных технологиях. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2008. – № 3. – С. 40-47.
Abstract: Показана можливість використання стічних вод содових підприємств в якості розчинника кам’яної солі. Вирішено питання заміни еквівалентної кількості прісної води, яку використовують в якості розчинника, виробничими стічними водами. Представлені результати досліджень стабільності сумішей стічних вод содових підприємств при їх підготовці для транспортування по трубопроводу до розсільних свердловин. Запропоновано принципову технологічну схему підготовки стічних вод для транспортування до соляної камери.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32437
Appears in Collections:Вісник № 03
Кафедра "Хімічна техніка та промислова екологія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2008_3_Shestopalov_Utilizatsiya.pdf176,28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.