Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3280
Title: До Європи знань - через підвищення якості освіти
Authors: Семененко, Лариса Петрівна
Keywords: комунікації міжкультурні; технології інноваційні; бібліотеки університетські; професіоналізм; бібліотекар; communication; innovative technologies; university libraries; professionalism of librarians
Issue Date: 2005
Publisher: Міжвузівський центр "Крим"
Citation: Семененко Л. П. До Європи знань - через підвищення якості освіти / Л. П. Семененко // Культура народов Причерноморья. – 2005. – № 60, т. 1. – С. 60-66.
Abstract: The paper deals with the priorities of the Zone of European education, tasks and possibilities of intercultural communications, peculiarities of students' responsibility for education. The library of an institution of higher education is considered as a social institution which determines the range of external influence on a student, enlarges its competence in education in the sphere of information. The tasks of libraries are determined as a mainlink of provision of continued education, organization of students' independent work and teachers media education. The tasks of formation of an integrated state educational information resource are set. The problems of interaction of libraries and professional training of librarians are raised.
У статті розглядаються пріоритети розвитку Зони Європейської освіти, завдання і можливості міжкультурних комунікацій, відмінності традицій відповідальності студентів за навчання та питання зміни стратегії діяльності бібліотек вищих навчальних закладів по забезпеченню навчального процесу та наукової діяльності. Бібліотека ВНЗ розглядається як соціальний інститут, який розширює свої компетенції в інформаційній освіті та визначає коло зовнішнього впливу на студента. Визначаються завдання бібліотек ВНЗ як головної ланки забезпечення безперервної освіти, самостійної роботи студентів та організації медіаосвіти викладачів. Ставляться завдання формування інтегрованого загальнодержавного освітянського інформаційного ресурсу, підіймаються проблеми взаємодії бібліотек та професіональної підготовки бібліотекарів
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3280
Appears in Collections:Публікації співробітників (НТБ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semenenko_Do Ievropy znan_2005.pdf313,73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.