Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32924
Название: Розробка математичної моделі статики технології насичення очищеного розсолу газами виробництва соди
Другие названия: Development of a mathematical model of statics of the technology saturation of the purified brine gas production soda
Авторы: Переверзєва, Алевтина Миколаївна
Бобух, Анатолій Олексійович
Ключевые слова: методи парної кореляції; пасивний експеримент; комп’ютерно-інтегрована технологія; кальцинована сода; ВКС; пластинчатий холодильник; passive experiment; computer-integrated technology
Дата публикации: 2017
Издательство: НТУ "ХПІ"
Библиографическое описание: Переверзєва А. М. Розробка математичної моделі статики технології насичення очищеного розсолу газами виробництва соди / А. М. Переверзєва, А. О. Бобух // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI" : coll. works. Ser. : New solutions in modern technologies. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 32 (1254). – С. 68-73.
Краткий осмотр (реферат): У статті розглянуті основні принципи розробки математичної моделі статики технології насичення очищеного розсолу газами виробництва соди і алгоритм методів парної кореляції та множинної регресії. Цей алгоритм використаний для розрахунків за результатами пасивого експерименту, серед інших показників: коефіцієнтів парної кореляції поміж чотирьма параметрами, які характеризують ступінь лінійного зв'язку поміж ними; невідомі коефіцієнти, які визначають значення коефіцієнтів множинної регресії; визначсення множинної регресії (математичної моделі статики) та коефіцієнта множинної кореляції через коефіцієнти парної кореляції поміж параметрами. Отримана математична модель статики може бути використана для розробки вказаної комп’ютерно-інтегрованої технології на базі мікропроцесорних контролерів, буде сприяти ефективному функціонуванню та підвищенню енергозбереження в цілому виробництва кальцинованої соди.
In the article the basic principles of the mathematical model of the statics of the saturation technology of the purified brine by the soda production gases and the algorithm of the pair correlation and multiple regression methods are considered. This algorithm is used for calculations based on the results of a passive experiment, among other indicators: the coefficients of pair correlation between four parameters that characterize the degree of linear connection between them; unknown coefficients that determine the values of multiple regression coefficients; the definition of multiple regression (mathematical model of statics) and the coefficient of multiple correlation through the coefficients of pair correlation between parameters. The resulting mathematical model of statics can be used to develop this computer-integrated technology based on microprocessor controllers, will contribute to the efficient functioning and increase of energy saving in the whole production of soda ash.
DOI: 10.20998/2413-4295.2017.32.11
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32924
Располагается в коллекциях:Вісник № 32
Кафедра "Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
vestnik_KhPI_2017_32_Pereverzieva_Rozrobka.pdf401,26 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.