Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32970
Title: Лінійний електромеханічний перетворювач ударної дії
Authors: Болюх, Володимир Федорович
Лучук, Володимир Феодосійович
Щукін, Ігор Сергійович
Keywords: патент; винахід; електромеханіка; ударні імпульси; деформація; індуктор; зворотна пружина; електропровідний диск; феромагнітний корпус; диск якоря
Issue Date: 2014
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на винахід 107403 Україна, МПК (2014.01) H02K 41/025 (2006.01) H02K 33/00. Лінійний електромеханічний перетворювач ударної дії / Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. ; власники Болюх В. Ф., Лучук В. Ф., Щукін І. С. (Україна). – № a 201304841 ; заявл. 16.04.2013 ; опубл. 25.12.2014, Бюл. № 24. – 19 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до електромеханіки і може бути використаний в ударних приводах машин і механізмів, призначених для створення циклічних ударних імпульсів, наприклад при деформації об'єктів в технологічному процесі. Задачею винаходу є підвищення ефективності лінійного електромеханічного перетворювача ударної дії.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32970
Appears in Collections:Кафедра "Електричні машини"
Кафедра "Загальна електротехніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014_Bolyukh_Patent_107403.PDF577,35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.