Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33067
Title: Індукційно-динамічний технологічний пристрій
Authors: Болюх, Володимир Федорович
Марков, Олександр Михайлович
Лучук, Володимир Феодосійович
Щукін, Ігор Сергійович
Keywords: патент; деклараційний патент; винахід; устрої ударної дії; розвантаження; очистка; забруднення; індуктор; обичайки якоря; обмотка збудження; охолодження; направляючий стержень
Issue Date: 2003
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на винахід 62623 Україна, МПК 7 B65G65/40.B06B1/04. Індукційно-динамічний технологічний пристрій / Болюх В. Ф., Марков О. М., Лучук В. Ф., Щукін І. С. ; власник ТОВ "ТЕТРА, LTD" (Україна). – № 2003043468 ; заявл. 17.04.2003 ; опубл. 15.12.2003, Бюл. № 12. – 4 с. : іл.
Abstract: Індукційно-динамічний технологічний пристрій, який містить індуктор, виконаний у вигляді дискової обмотки збудження з діелектричним корпусом, яка підключається до джерела імпульсного струму, і розташований між індуктором і поверхнею обладнання, що очищується, якір, виконаний із електропровідного матеріалу у вигляді плоского диска з внутрішньою обичайкою, розташованою всередині обмотки індуктора так, що зовнішня бокова поверхня обичайки обернена до частини внутрішньої бокової поверхні обмотки, який відрізняється тим, що обмотка збудження індуктора виконана у вигляді двох електрично послідовно з'єднаних згідно з магнітним полем секцій, розділених аксіальним зазором з радіальними каналами для охолодження так, що обернена до поверхні обладнання, що очищується, секція обмотки охоплена циліндричними обичайками якоря, причому внутрішня бокова поверхня зовнішньої обичайки обернена до зовнішньої бокової поверхні секції обмотки, а суміжно торцевої поверхні другої секції обмотки, віддаленої від поверхні обладнання, що очищується, коаксіально обмотці збудження і якорю розташований короткозамкнений виток, виконаний із електропровідного матеріалу. Винахід відноситься до технологічних устроїв ударної дії, які призначені для розвантаження ємностей із сипучими вантажами, для відділення примерзлого вантажу від стінок ємностей, для очистки внутрішніх поверхонь технологічного обладнання від забруднень продуктами, які здатні до налипання, від налиплих матеріалів.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33067
Appears in Collections:Кафедра "Електричні машини"
Кафедра "Загальна електротехніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2003_Bolyukh_Patent_62623.PDF205,75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.