Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33436
Title: Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес. Частина 3
Keywords: конференції НТУ "ХПІ"; праці вчених НТУ "ХПІ"; конференція з гуманітарної підготовки фахівців; мовна підготовка фахівця; історія науки і техніки; міжнародна освіта в Україні; дослідження космосу
Issue Date: 2016
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : тези доп. Міжнар. наук.-теорет. конф. студ. і аспірантів, 19-20 квітня 2016 р. : у 3 ч. Ч. 3 / ред. кол. Є. І. Сокол [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 193 с.
Abstract: Збірник містить тези доповідей студентів і аспірантів – учасників щорічної Міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої актуальним проблемам гуманітарної підготовки майбутніх фахівців, які становитимуть інтелектуальну еліту та впливатимуть на подальший розвиток економіки, соціальної та культурної політики своїх країн. Для студентів, аспірантів, викладачів, усіх, хто досліджує злободенні історичні, філософські, психолого-педагогічні, морально-етичні, політико-правові, мовознавчі, соціально-економічні проблеми сучасного українського суспільства.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33436
Appears in Collections:Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес. 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference_NTU_KhPI_2016_Ukraina_i_svit_Ch_3.pdf1,53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.