Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33502
Title: Кислотно-основні властивості поверхні органічних наповнювачів для полімерних композитів
Other Titles: Acid-basic properties of the surface of organic fillers for polymer composites
Authors: Карєв, Артем Ігорович
Данченко, Юлія Михайлівна
Яворська, Даяна Григорівна
Лебедєв, Володимир Володимирович
Трошин, Олексій Георгійович
Завінський, Сергій Іванович
Keywords: композити деревно-полімерні; полівінілхлорид; поліетилен; поліпропілен; полістирол; filler; acid-basic properties; properties; polymer materials
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Кислотно-основні властивості поверхні органічних наповнювачів для полімерних композитів / А. І. Карєв [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 41 (1263). – С. 93-97.
Abstract: В статті наведені дослідження хімічного складу та потенціометричних досліджень кислотно-основних властивостей поверхні наповнювачів, на основі яких можна стверджувати, що загальна кислотність поверхні наповнювачів рослинного походження у більшій мірі залежить від сумарного вмісту основних компонентів. Встановлено, що при збільшенні суми основних компонентів целюлози і лігніну, поверхнева кислотність частинок наповнювачів зростає.
The article deals with the study of the chemical composition and potentiometric studies of the acid-base properties of the surface of the filler, on the basis of which it can be argued that the total acidity of the surface of vegetable fillers depends to a greater extent on the total content of the main components. It was established that when the sum of the main components of cellulose and lignin is increased, the surface acidity of the filler particles increases.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33502
Appears in Collections:Вісник № 41
Кафедра "Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів"
Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2017_41_Karev_Kyslotno-osnovni.pdf264,47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.