Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33633
Title: Технологія дискретного та комбінованого зміцнення для збільшення ресурсу елементів конструкцій військової та цивільної мобільної техніки: визначення параметрів на основі комп'ютерного моделювання
Other Titles: Technology discrete and combined resource strengthening to increase the structural elements of the military and civilian mobile technology: the definition of the parameters on the basis of computer modeling
Authors: Марченко, Андрій Петрович
Ткачук, Микола Анатолійович
Кравченко, Сергій Олександрович
Веретельник, Олег Вікторович
Гончаров, Віктор Григорович
Кохановська, Ольга Владиславівна
Храмцова, Ірина Яківна
Головін, Андрій Михайлович
Шеманська, Вікторія Вікторівна
Keywords: характеристики тактико-технічні; зносостійкість; деталі машин; оксидування гальвано-плазмове; модель геометрична; стан напружено-деформований; discrete strengthening technology; combined strengthening; resource of structural elements; military mobile technics; civilian mobile technics; computer modeling
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Технологія дискретного та комбінованого зміцнення для збільшення ресурсу елементів конструкцій військової та цивільної мобільної техніки: визначення параметрів на основі комп'ютерного моделювання / А. П. Марченко [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Транспортне машинобудування. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 14 (1236). – С. 161-174.
Abstract: У статті описане розроблення та впровадження у виробництво нової комплексної енергозберігаючої технології виготовлення і ремонту на базі дискретного зміцнення відповідальних важконавантажених деталей військових та цивільних машин. Вона дає змогу підвищити ресурс та імпортозаміщення матеріалів, а також зменшити витрати енергії як на етапі виготовлення, так і при їх експлуатації. Розроблені рекомендації щодо режимів обробки деталей з використанням технологій дискретного зміцнення, які забезпечують підвищення енергоефективності на етапі виготовлення та експлуатації деталей машин.
It’s described development and introduction of new complex energy-efficient technology of manufacturing and repairing based on discrete strengthening of responsible heavy-duty military and civilian vehicles. It allows increasing resource and replacement of import materials, as well as reducing energy consumption during their manufacturing and operation. Recommendations for regimes of parts machining using discrete strengthening technology, which provide energy efficiency during production and exploitation of machine parts, are developed.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33633
Appears in Collections:Вісник № 14
Кафедра "Двигуни внутрішнього згоряння"
Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2017_14_Marchenko_Tekhnolohiia.pdf3,18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.