Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33645
Title: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1 за курсом "Інтелектуальний аналіз даних та видобування знань"
Authors: Єршова, Світлана Іванівна
Мельник, Каріна Володимирівна
Keywords: програмна інженерія; інтелектуальний аналіз даних; наукові дослідження; оформлення лабораторних робіт; магістерська робота
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1 за курсом "Інтелектуальний аналіз даних та видобування знань" : для студ. спец. 121 Інженерія програмного забезпечення, спеціалізації 121 – 01 Інженерія програмного забезпечення / уклад.: С. І. Єршова, К. В. Мельник ; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 19 с.
Abstract: Методичні вказівки містять завдання для виконання лабораторних робіт для студентів базового напряму "Програмна інженерія" рівня магістрів. Мета навчальної дисципліни є опанування студентами теоретичних основ інтелектуального аналізу даних та видобування знань, надання студентам систематизованих знань про основні моделі, методи та технології, які використовуються для інтелектуального аналізу даних та видобування знань; отримання студентами теоретичних знань та практичних навичок роботи з сучасними технологіями, отримання практичних навичок використання програмних засобів розробки онтологій у наукових дослідженнях; формування у студентів аналітичних здібностей, які б дозволили робити обґрунтований вибір методів, засобів та технологій при рішенні задач предметної області.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33645
Appears in Collections:Кафедра "Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім. проф. Дабагяна А. В." (Автоматизовані системи управління)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2017_Intelektualnyi_analiz_danykh_lab_rob_1.pdf476,01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.