Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33670
Title: Соціальна психологія особистості та спілкування
Authors: Козлова, Олена Аркадіївна
Keywords: соціальна психологія; соціальна психологія особистості; соціальне пізнання; міжособистісне сприйняття; Я-концепція; поведінка; особистісний контроль; міжособистісна комунікація; соціальний вплив; соціальна установка; соціальна поведінка; зміни установок
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Козлова О. А. Соціальна психологія особистості та спілкування : практикум для студ. спец. 6.030101 "Соціологія" / О. А. Козлова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 172 с.
Abstract: Даний практикум містить теоретичний матеріал за темами курсу, завдання для самостійної роботи і практичні завдання, що дає можливість студентам засвоїти базові поняття з соціальної психології. Практикум допомагає студентам ознайомитись з сучасними уявленнями соціальної психології про основні соціально психологічні феномени суспільства, сприяє засвоєнню теоретичних основ соціальної психології, систематизації знань та аналізу тенденцій сучасних досліджень в галузі соціальної психології. Практикум призначений для студентів спеціальності 6.030101 "Соціологія".
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33670
Appears in Collections:Кафедра "Соціологія та політологія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozlova_Sotsialna_psykholohiia_osobystosti_2017.pdf1,4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.