Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33672
Title: Удосконалення діагностики візків залізничних транспортних засобів
Authors: Маслієв, Вячеслав Георгійович
Мартинов, Ігор Ернстович
Шовкун, Вадім Олександрович
Keywords: рухомий склад; гребінь колеса; рейки; візок; стенд; діагностика; знос; бічна рама; зв'язок; rolling; wheel flange; rail; truck; bench; diagnostics; wear; side frame; communication
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Маслієв В. Г. Удосконалення діагностики візків залізничних транспортних засобів / В. Г. Маслієв, І. Е. Мартинов, В. О. Шовкун // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Транспортне машинобудування. - Х .:// Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Транспортне машинобудування. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 5 (1227). – С. 81-88.
Abstract: Запропоновано стенд, що дозволяє проводити складання візків після ремонту таким чином, щоб забезпечити встановлення колісних пар у їх номінальне положення відносно рами візка. Пропонується ввести проведення такого діагностування перш за все для візків вантажних вагонів із трьохелементними рамами, що експлуатуються на Укрзалізниці. Це суттєво зменшить їх негативний вплив на колію в частині бічного зносу рейок, та зменшить знос гребенів колісних пар. Запропоновано конструкцію візка вантажного вагону, який обладнано жорстким у площині колії зв’язком бічних рам, що зберегатиме геометрію рами і завадить їх взаємному забіганню та сприятиме зменшенню зносів гребенів коліс і рейок.
It is proposed stand that allows for the assembly of trucks renovated so as to ensure the installation of wheel sets in their nominal position relative to the bogie frame. It is prompts for holding such a diagnosis primarily for freight car bogies with three-piece frames, which are operated on Ukrzaliznytsia. This will significantly reduce their negative impact on the way in the side of the rail wear and reduce the wear of the ridges wheels. A bogie construction of a freight wagon equipped with a rigid path in the plane of the side frame connections that keep the geometry of the frame and prevent their mutual rushing, which will help reduce wear on wheel flanges and rails.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33672
Appears in Collections:Вісник № 05

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2017_5_Masliiev_Udoskonalennia.pdf792,37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.