Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33766
Title: Щілинний регулятор витрати
Authors: Дубовець, Олексій Миколайович
Литвиненко, Євгенія Ігорівна
Подустов, Михайло Олексійович
Дзевочко, Олександр Михайлович
Пугановський, Олег Валентинович
Keywords: патент; корисна модель; живильний патрубок; щілина; диференціальний фотоелектричний перетворювач; фотоприймач; витратний патрубок; перетворювач; вимірювальний бункер; розсікач
Issue Date: 2017
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на корисну модель 118489 Україна, МПК (2017.01) G01F 23/00. Щілинний регулятор витрати / Дубовець О. М., Литвиненко Є. І., Подустов М. О., Дзевочко О. М., Пугановський О. В. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2017 02103 ; заявл. 06.03.2017; опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15. – 7 с. : іл.
Abstract: Щілинний регулятор витрати містить приймальну місткість, живильний патрубок, щілину, що калібрується, вимірювальний бункер з витратним патрубком, диференціальний фотоелектричний перетворювач, що складається з фотоприймача у вигляді двох включених зустрічно фотоелементів, і джерела спрямованого світла, перетворювач, вимірювальний прилад з вбудованим в його корпус мікропроцесорним регулюючим блоком, виконавчий механізм і регулюючий орган та ін. Пропонована корисна модель належить до вимірювальної техніки і може використовуватися для виміру витрати рідких середовищ в технологічних об'єктах різних галузей промисловості, у тому числі рідких середовищ зі змінною щільністю.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33766
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_Dubovets_Patent_118489.PDF237,31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.