Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33818
Title: Поплавцевий щільномір
Authors: Дубовець, Олексій Миколайович
Литвиненко, Євгенія Ігорівна
Подустов, Михайло Олексійович
Дзевочко, Альона Ігорівна
Кравченко, Яна Олегівна
Keywords: патент; корисна модель; приймальна місткість; поплавцевий елемент; важільно-осьова система; індукційний перетворювач; котушка; циліндричний поплавець; вимірювальна техніка; щільність
Issue Date: 2017
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на корисну модель 118494 Україна, МПК (2017.01) G01N 9/00. Поплавцевий щільномір / Дубовець О. М., Литвиненко Є. І., Подустов М. О., Дзевочко А. І., Кравченко Я. О. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2017 02120 ; заявл. 06.03.2017; опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15. – 6 с. : іл.
Abstract: Поплавцевий щільномір містить приймальну місткість, чутливий поплавцевий елемент, важільно-осьову систему, що забезпечує вертикальне переміщення чутливого елемента, індукційний перетворювач і вторинний прилад, причому чутливий елемент щільноміра, складається з кільцевого і циліндричного, встановленого усередині кільцевого, поплавців, при цьому кільцевий поплавець встановлений в приймальній місткості щільноміра за допомогою важеля, кінці якого закріплені на двох поворотних осях, перша з яких закріплена на вертикальній, лівій, частині П-подібного кронштейна, жорстко встановленого на поверхні кільцевого поплавця, друга - на вертикальній опорі, закріпленій на корпусі приймальної місткості, циліндричний поплавець встановлений усередині кільцевого поплавця і співвісно з ним за допомогою важеля, кінці якого закріплені на двох поворотних осях, закріплених відповідно на вертикальній, лівій, частині плоского П-подібного кронштейна і на вертикальному штоку, закріпленому на циліндричному поплавці, у його центрі, котушка індукційного датчика закріплена на поверхні горизонтальної частини плоского П-подібного кронштейна, а плунжер - на вертикальному штоку, закріпленому на циліндричному поплавці, у його центрі. Пропонована корисна модель (поплавцевий щільномір) належить до вимірювальної техніки і може бути використана в різних галузях промисловості (будівельна, гірська хімічна та ін.), на підприємствах яких необхідно автоматично вимірювати (і регулювати) щільність різних рідких середовищ.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33818
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_Dubovets_Patent_118494.PDF215,31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.