Харківський комп'ютерно-технологічний фаховий коледж НТУ "ХПІ" (ХКТФК НТУ "ХПІ") : [15] Community home page

Директор коледжу
Дідух Ірина Іванівна
Випускаючi спецiaльностi
1. Інженерія програмного забезпечення;
2. Галузеве машинобудування;
3. Прикладна механіка;
4. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
5. Комп'ютерні науки та інформаційні технології.

Browse