Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34063
Title: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Маркетинг промислових підприємств"
Authors: Косенко, Олександра Петрівна
Keywords: робота контрольна; зміст роботи; структура роботи; оформлення роботи; ринок підприємств; споживачі; кон'юнктура ринку; сегментування ринку; товар; туризм; реклама; ціноутворення; збут; комунікація; стратегія; планування; контроль
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Маркетинг промислових підприємств" : для студ. заочної форми навчання / уклад. О. П. Косенко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 32 с.
Abstract: Дані методичні вказівки розроблені відповідно до учбової програми дисципліни «Промисловий маркетинг» і мають допомогти студентам заочного навчання організувати свою роботу по детальнішому вивченню теоретичних і методичних основ, аналітичних процедур і практичних навиків по дисципліни. У даних методичних вказівках викладаються основні вимоги до написання контрольної роботи по учбовій дисципліні «Маркетинг», структура, об'єм, вміст і критерії її оцінки Контрольна робота по курсу «Маркетинг» є самостійною науково-дослідною роботою з використанням законів, принципів, методів і всього інструментарію маркетингу. Вона забезпечує закріплення знань, отриманих на заняттях з курсу «Промисловий маркетинг» і має на увазі самостійне більш глибоке вивчення перерахованих нижче тим. Контрольна робота з дисципліни «Промисловий маркетинг» є складовою частиною державної атестації студента і повинна свідчити про його здатність використовувати отримані знання для самостійного вирішення актуальних і практично значимих завдань промислового маркетингу.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4028-7697
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34063
Appears in Collections:Кафедра "Економіка та маркетинг"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2017_Marketynh_prom_pidpryemstv.pdf340,61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.