Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34185
Title: Дослідження категорій "ефективність", "результативність" та "економічність"
Authors: Перерва, Петро Григорович
Кравчук, Аліна Василівна
Keywords: підприємство промислове; ефективність економічна; діяльність господарська; аналіз фінансовий
Issue Date: 2017
Citation: Перерва П. Г. Дослідження категорій "ефективність", "результативність" та "економічність" [Електронний ресурс] / П. Г. Перерва, А. В. Кравчук // Стратегічні перспективи розвитку економічних суб'єктів в нестабільному економічному середовищі = Strategic prospects of development of economic entities in an unstable economic environment : зб. тез наук. робіт 2-ї Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, 28-30 листопада 2017 р. / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Електрон. текстові дані. – Кременчук, 2017. – С. 149-152. – Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/12Cf0zzSxOp-ZG1-ziT_gjQWeZ9i7nD0c/view, вільний (дата звернення 26.01.2018 р.).
Abstract: Дослідження визначень терміна «ефект» і «ефективність» різними вченими-дослідниками свідчать про відсутність єдиного підходу до категорії ефективність, а також до близьких до неї понять. Поруч з терміном «ефективність» часто використовуються як синоніми близькі за економічною сутністю, але зовсім не тотожні терміни «результативність» та «економічність».
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34185
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pererva_Doslidzhennia_katehorii_2017.pdf214,75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.