Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34229
Назва: Метод і моделі інформаційного скринінгу медичної документації в системах підтримки прийняття рішень з неоднозначною інформацією
Інші назви: Method and models of information screening of medical documentation in decision support systems with ambiguous information
Автори: Мельник, Каріна Володимирівна
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 05.13.06 – інформаційні технології
Рада захисту: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.07
Установа захисту: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Науковий керівник: Голоскоков Олександр Євгенович
Склад спеціалізованої вченої ради: Куценко Олександр Сергійович
Гамаюн Ігор Петрович
Северин Валерій Петрович
Ключові слова: інформаційна технологія; система обробки інформації; система підтримки прийняття рішень; інформаційний скринінг; медична документація; компараторна ідентифікація; обробка неоднозначної інформації; дисертації; information technology; information processing system; decision support system; information screening; medical documentation; comparator identification; processing of ambiguous information
УДК: 004.032.2:004.89
Дата публікації: 2017
Видавництво: НТУ "ХПІ"
Бібліографічний опис: Мельник К. В. Метод і моделі інформаційного скринінгу медичної документації в системах підтримки прийняття рішень з неоднозначною інформацією [Електронний ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 : галузь знань 122 / Каріна Володимирівна Мельник ; наук. керівник Голоскоков О. Є. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 142 с. – Бібліогр.: с. 115-128. – укр.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 05.13.06 "Інформаційні технології" (122 – Комп'ютерні науки). – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2017. Об'єкт дослідження – процес семантичної обробки медичної документації в системах підтримки прийняття рішень з неоднозначною інформацією. Предмет дослідження – метод та моделі інформаційного скринінгу медичної документації. Дисертацію присвячено вирішенню науково-практичної задачі – розробці методу та моделей інформаційного скринінгу медичної документації в системах підтримки прийняття рішень з неоднозначною інформацією. Мета дисертаційного дослідження – підвищення якості інформації для прийняття рішень за рахунок розробки метода і моделей інформаційного скринінгу медичної документації. Основні результати: вперше запропоновано метод інформаційного скринінгу медичної документації, який враховує неоднозначність представлення медичної інформації, що дозволяє підвищити якість інформації і ефективність прийняття рішень для раннього діагностування захворювань; удосконалено моделі оцінки групи здоров'я і ризику розвитку захворювань шляхом ідентифікації семантичної складової даних з медичних карт, що дозволяє визначити необхідність використання діагностичних процедур і, як наслідок, виявити ознаки розвитку захворювань на ранніх стадіях; отримала подальший розвиток модель планування скринінгових заходів в медичній установі шляхом формування індивідуального набору профілактичних процедур та відбору множини пацієнтів для їх проведення на основі семантичної обробки медичної інформації, що дозволяє підвищити ефективність використання часових, фінансових і людських ресурсів для організації лікувально-профілактичних заходів; отримала подальший розвиток інформаційна технологія підтримки прийняття рішень в медичній установі шляхом використання методу інформаційного скринінгу медичної документації, що дозволяє визначити ризики розвитку захворювань на ранній стадії.
Thesis for a candidate degree in technical sciences (Ph.D.), specialty 05.13.06 "Information Technologies" (122 – Computer Sciences). – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2017. Object of research – the process of semantic processing of medical documentation in decision support systems with ambiguous information. Subject of research – method and models of information screening of medical documentation. The dissertation is devoted to the solution of the scientific and practical problem – development of the method and models of information screening of medical documentation in decision support systems with ambiguous information. The purpose of the dissertation research is to improve the quality of decision-making information by developing the method and models of information screening of medical records. Main results: the method of information screening of medical documentation was first proposed, which, in comparison to existing methods, takes into account the ambiguity of medical information which allows improving the quality of information and decision-making efficiency for early diagnosis of diseases; models for assessing the health and risk of disease development have been improved by identifying the semantic component in medical records, which allows to determine the need of diagnostic procedures and, as the result, to reveal signs of the disease development at early stages; the model for planning of screening activities in a medical facility was further developed by designing the individual course of screening activities and selecting a set of patients for their implementation based on semantic processing of medical records, which allows increasing the efficiency of temporary, financial and human resources for the implementation of therapeutic and prophylactic measures; the information technology of decision support in the medical facility has been further developed by using the method of information screening of medical documentation that allows to determine the risks of the development of diseases at an early stage.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34229
Розташовується у зібраннях:05.13.06 "Інформаційні технології"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
vidhuk_Fedorovych_O_YE.pdfВідгук522,9 kBAdobe PDFЕскіз
Відкрити
vidhuk_Nefodov_L_I.pdfВідгук426,53 kBAdobe PDFЕскіз
Відкрити
titul_dysertatsii_2017_Melnyk_Metod_i_modeli.pdfТитульний лист, анотації, зміст639,93 kBAdobe PDFЕскіз
Відкрити
literatura_dysertatsii_2017_Melnyk_Metod_i_modeli.pdfСписок використаних джерел309,38 kBAdobe PDFЕскіз
Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google ScholarУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.