Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34359
Title: Свобода та її роль у вихованні духовності особистості
Other Titles: The freedom and her role in education of spirituality of personality
Authors: Черемський, Максим Петрович
Keywords: творчість; самоактуалізація; самоповага; взаємодія; особистість творча; creativity; Self-actualization; Self-respect; interaction; creative personality
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Черемський М. П. Свобода та її роль у вихованні духовності особистості / М. П. Черемський // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 16 листопада 2017 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – Вип. 48 (52). – С. 96-102.
Abstract: Автор статті розглядає свободу як передумову духовного розвитку особистості. Свобода сприяє самоактуалізації і творчому розвитку особистості. Водночас свобода виховує в людині такі моральні риси характеру як честь та гідність. Свобода дарує можливість творчої взаємодії і взаєморозуміння між людьми.
The freedom is premise of spiritual development of personality. Freedom is assisting of Self-actualization and creative development of personality. Freedom is educating man's honour and dignity. Freedom is giving possibility of creative interaction and mutual understanding between people.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34359
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2018_48_Cheremskyi_Svoboda_ta_ii_rol.pdf276,59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.