Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34447
Title: Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль"
Authors: Жадан, Тетяна Андріївна
Keywords: практичні заняття; контроль; державний фінансовий контроль; державний фінансовий аудит; аудит; ревізія; фінансова звітність
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль" : для студ. спец. 071 "Облік і оподаткування" спеціалізації 01 "Облік, аудит і оподаткування" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр усіх форм навчання / уклад. Т. А. Жадан ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 67 с.
Abstract: Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль" для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" спеціалізації 01 "Облік, аудит і оподаткування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр усіх форм навчання складені у відповідності з навчальним планом та робочою програмою вивчення дисципліни. Метою даної методичної розробки є висвітлення змісту практичних занять у розрізі тем, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль", та надання студентам рекомендацій до кожного заняття. Завдання методичних вказівок – сприяти оволодінню студентами теоретичними знаннями з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль" та вміти їх застосовувати при плануванні, організації та проведенні державного фінансового контролю на підконтрольних об'єктах. Практичне заняття – це форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань. У даних методичних вказівках наведено зміст практичних занять з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль". Кожна тема практичного заняття супроводжується стислими методичними рекомендаціями, переліком питань для обговорення лекційного матеріалу та самостійної роботи, тестовими завданнями, практичними завданнями різного рівня складності, списком рекомендованої літератури.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6544-7602
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34447
Appears in Collections:Кафедра "Туризм i готельно-ресторанний бізнес"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2017_Derzhavnyi_finansovyi_kontrol.pdf346,97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.