Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34452
Title: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація контрольно-ревізійної роботи"
Authors: Манойленко, Олександр Володимирович
Жадан, Тетяна Андріївна
Сиром'ятникова, Оксана Валеріївна
Keywords: самостійна робота; контроль; ревізія; організація контрольно-ревізійної роботи; аудит; контрольно-ревізійний процес
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація контрольно-ревізійної роботи" : спец. 7.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчання / уклад.: О. В. Манойленко, Т. А. Жадан, О. В. Сиром'ятникова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – 63 с.
Abstract: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація контрольно-ревізійної роботи" призначені для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит". Самостійна робота студента є однією із найважливіших складових навчального процесу, яка безпосередньо впливає на глибину та стійкість набутих знань і умінь. Самостійна робота студента - це основний засіб оволодіння навчальним матеріалом під керівництвом викладача у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Метою самостійної роботи студента є забезпечення засвоєння в повному обсязі навчальної програми шляхом свідомого закріплення, поглиблення і систематизації набутих теоретичних знань, а також опанування навичок роботи з навчальною і науково-методичною літературою, вміння вільно орієнтуватися в інформаційному просторі. Студент працює з текстом лекцій, літературними джерелами, нормативно-правовими актами, засвоює термінологію, складає словник основних понять, конспектує, готує тезиси, доповіді, відповіді на контрольні питання, самостійно вирішує наведені завдання.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6544-7602
orcid.org/0000-0001-5979-4077
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34452
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2013_Orhaniz_kontrol_reviz_roboty_sam_rob.pdf351,11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.