Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34456
Title: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Контроль і ревізія"
Authors: Манойленко, Олександр Володимирович
Жадан, Тетяна Андріївна
Сиром'ятникова, Оксана Валеріївна
Keywords: контроль; ревізія; контрольна робота оформлення; звітність; фінансова звітність
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Контроль і ревізія" : для студ. заочної форми навчання екон. спец. / уклад.: О. В. Манойленко, Т. А. Жадан, О. В. Сиром'ятникова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – 24 с.
Abstract: Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Контроль і ревізія" для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей розроблені відповідно до робочої програми вивчення навчальної дисципліни "Контроль і ревізія". Мета контрольної роботи полягає в закріпленні та поглибленні теоретичних знань, набутих студентом у процесі вивчення дисципліни "Контроль і ревізія", виробленні уміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, нормативними та законодавчими актами України, статистичними матеріалами, робити узагальнення і висновки. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Контроль і ревізія» складаються з двох частин: теоретичної та практичної. Зміст теоретичної частини роботи має відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. У ній висвітлюються питання, які передбачені варіантом контрольної роботи. Розкриття питань контрольної роботи слід супроводжувати посиланням на літературні джерела, нормативно-правові акти України, присвячені проблемам планування, організації та здійснення контрольно-ревізійних заходів. Необхідно також показати уміння зіставляти різні підходи до розв'язання тих чи інших проблем, самостійно робити висновки на основі вивченої літератури, зібраного, опрацьованого та узагальненого фактичного матеріалу. У практичній частині контрольної роботи необхідно обґрунтувати розв'язання конкретної задачі з посиланням на нормативні та законодавчі акти України, навести формули і розрахунки, дати пояснення до них, зробити висновки щодо виявлених порушень та надати рекомендації щодо їх усунення.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6544-7602
orcid.org/0000-0001-5979-4077
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34456
Appears in Collections:Кафедра "Туризм i готельно-ресторанний бізнес"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2013_Kontrol_i_reviziia.pdf218,62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.