Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3462
Title: Основні напрямки діяльності українських машинобудівних підприємств в макроекономічному середовищі
The key trends of activity of ukrainian engineering enterprises in macro-economic environment
Authors: Побережна, Наталія Миколаївна
Keywords: розвиток підприємства; інвестиції; конкуренція; рентабельність діяльності; macro-economic environment; investment; development; competition; business profitability; innovation active enterprises
Issue Date: 2013
Publisher: Українська державна академія залізничного транспорту
Citation: Побережна Н. М. Основні напрямки діяльності українських машинобудівних підприємств в макроекономічному середовищі / Н. М. Побережна // Вісник економіки транспорту і промисловості = The Bulletin of Transport and Industry Economics : зб. наук.-практ. ст. – Харків : УкрДАЗТ, 2013. – № 43. - С. 170-175.
Abstract: Пропонується огляд сучасного стану машинобудівних підприємств на макроекономічному рівні та визначено основні тенденції їх розвитку під впливом мінливого зовнішнього середовища. Виявлено: вплив збільшення іноземних інвестицій на зростання випуску та реалізації продукції промисловості; негативна тенденція до зниження питомої ваги основних засобів, що свідчить про їх зношеність у моральному та фізичному сенсі; екстенсивний характер структури операційних витрат з реалізованої продукції; суттєве зменшення інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої продукції. Зроблено висновок про існування складних та суперечливих умов господарювання промислового комплексу в цілому та машинобудування зокрема, що ускладнює дії підприємства з формування та ефективного використання їх виробничого потенціалу.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3462
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poberezhna_Osnovni napriamky_2013.pdf359,21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.