Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34740
Title: Селянський рух в Харківській губернії (1917–1921 рр.)
Authors: Мотенко, Ярослав Володимирович
Science degree: кандидат історичних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 07.00.01 – історія України
Scientific advisor: Білоцерківський Василь Якович
Keywords: Українська революція 1917–1921 рр.; повстанський рух; Харківська губернія; селянський рух; воєнний комунізм; антиденікінський селянський рух; антибільшовицькі повстання; куркульство; Махновщина; УСРР; ВУНК; Українська Центральна Рада; гетьманат П. Скоропадського; директорія; дезертирство; громадянська війна; дисертації
УДК: 94 (477.54) "1917/1921"
Issue Date: 2005
Publisher: Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди
Citation: Мотенко Я. В. Селянський рух в Харківській губернії (1917–1921 рр.) [Електронний ресурс] : дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 / Ярослав Володимирович Мотенко ; наук. керівник Білоцерківський В. Я. ; Харків. нац. педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2005. – 195 с. – Бібліогр.: с. 178-195. – укр.
Abstract: Дисертацію присвячено комплексному дослідженню розвитку селянського руху в Харківській губернії в період Української революції 1917–1921 рр. Доведено, що невирішені проблеми у сфері аграрних відносин спричинили селянський рух і розгортання збройного конфлікту на Харківщині у 1917–1921 рр. Порівняно ступінь активної участі у революційних подіях у даному регіоні різних соціальних груп населення. Обґрунтовано тезу, що у період Української революції 1917–1921 рр. представники лівих політичних партій вживали поняття "куркуль" для визначення власників індивідуальних селянських господарств, які бажали зберегти приватну власність на землю й активно захищали свої економічні, політичні та національні права. З'ясовано, що невирішеність національного питання була одним з важливих чинників посилення селянського руху у Харківській губернії. Досліджено взаємозв'язок селянського повстанського руху сусідніх регіонів з селянським рухом у Харківській губернії та встановлено, що найбільш впливовими та популярними серед сільського населення регіону було махновське і "уенерівське" повстанство. Розглянуто процес радикалізації селянського руху у 1917–1921 рр., висвітлено пасивні й активні, нелегальні та легальні форми боротьби селянства за свої економічні, політичні та національні інтереси. Узагальнено наслідки селянського руху.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34740
Appears in Collections:Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dysertatsiia_2005_Motenko_Selianskyi_rukh.pdf1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.