Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34797
Title: Людський капітал як об'єкт бухгалтерського обліку: проблеми теорії та методології
Authors: Давидюк, Тетяна Вікторівна
Keywords: бухгалтерський облік; фінансова звітність; капітал підприємства; концепція людського капіталу; людський капітал; трудові ресурси; трудовий потенціал; робоча сила; нематеріальні активи; об'єкти бухгалтерського спостереження
Issue Date: 2009
Publisher: Житомирський державний технологічний університет
Citation: Давидюк Т. В. Людський капітал як об'єкт бухгалтерського обліку: проблеми теорії та методології / Т. В. Давидюк // Екологічний, інтелектуальний і людський капітал в теорії бухгалтерського обліку : монографія / Т. В. Давидюк, І. В. Замула, С. Ф. Легенчук ; Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2009. – Розд. 3. – С. 242-370.
Abstract: У період постіндустріальної епохи актуальним стає поглиблене вивчення факторів соціально-економічного розвитку країни, до яких відносяться і різні види капіталу, в тому числі екологічний, інтелектуальний, людський. Ґрунтовні дослідження в частині теорії, методології та практики бухгалтерського обліку зазначених видів капіталу наведені у монографії. Призначена для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових співробітників, які вивчають проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34797
Appears in Collections:Кафедра "Туризм i готельно-ресторанний бізнес"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2009_Davydiuk_Liudskyi_kapital_yak_obiekt.pdf2,04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.