Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34945
Title: Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2017"
Keywords: конференції НТУ "ХПІ"; праці вчених НТУ "ХПІ"; економіка; економічний аналіз; облік; аудит; інформаційні технології в економіці; інноваційні процеси в економіці; інвестиційні процеси в економіці; маркетингові дослідження; підприємницька діяльність; податкова система; митна система; фінансово-кредитна система; соціально-економічні системи; економічна безпека; фінансова безпека
Issue Date: 2017
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2017" : тр. 13-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 6-8 грудня 2017 р. / ред.: О. В. Манойленко, Є. М. Строков ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 160 с.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34945
Appears in Collections:Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2017"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference_NTU_KhPI_2017_Optymum.pdf1,5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.