Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35095
Название: Ультразвуковий рівнемір рідини з одноразовим поширенням ультразвукового імпульсу в газовому середовищі
Другие названия: Ultrasonic level gauge with a one-time spread ultrasonic pulse in a gas environment
Авторы: Літвінов, Костянтин Анатолійович
Научная степень: кандидат технічних наук
Уровень диссертации: кандидатська дисертація
Шифр и название специальности: 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин
Совет защиты: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.09
Учреждение защиты: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Научный руководитель: Стенцель Йосип Іванович
Состав специализированного ученого совета: Гурин Анатолій Григорович
Сучков Григорій Михайлович
Глоба Світлана Миколаївна
Ключевые слова: чутливість; контроль; ультразвук; п'єзокераміка; перетворювач; імпульс; реологія; дисертації; sensitivity; control; ultrasound; piezoeremic; converter; pulse; rheology
УДК: 681.128.82
Дата публикации: 2017
Издательство: Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
Библиографическое описание: Літвінов К. А. Ультразвуковий рівнемір рідини з одноразовим поширенням ультразвукового імпульсу в газовому середовищі [Електронний ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 : галузь знань 15 / Костянтин Анатолійович Літвінов ; наук. керівник Стенцель Й. І. ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 233 с. – Бібліогр.: с. 152-171. – укр.
Краткий осмотр (реферат): исертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин". – Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, Сєвєродонецьк. Захист відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09 у Національному технічному університеті "Харківський політехнічний університет", Харків, 2018. Дисертація присвячена вирішенню важливої науково-прикладної задачі – розробці ультразвукового рівнеміра рідини, котрий дозволяє підвищити ефективність використання ємностей за рахунок зменшення зони нечутливості, розширення діапазону та зменшення похибок вимірювання. Суть роботи рівнеміра полягає в одноразовому проходженні ультразвуковим імпульсом товщини газу. Досліджені динамічні процеси, що відбуваються в ультразвукових перетворювачах, та отримані їх математичні моделі. На основі методу нульового градієнта отримані математичні моделі ультразвукового рівнеміра рідини в аналітичній формі. Запропоновано програмний реперний алгоритм, який дозволяє значно зменшити зону нечутливості та похибки вимірювання, котрі зумовлені внутрішніми та зовнішніми факторами. Розроблені алгоритми обробки вимірювальної інформації та програмне забезпечення рівнеміра.
Dissertation for the degree of candidate of technical sciences (doctor of philosophy) by specialty 05.11.13 "Devices and methods of control and determination of substances". – Volodymyr Dahl East Ukrainian University, Severodonetsk. Protection will be held at a meeting of the specialized academic council D 64.050.09 at the National Technical University "Kharkiv Polytechnic University", Kharkiv, 2018. The dissertation is devoted to the solution of an important scientific and applied problem- development of ultrasonic level gauge liquids, which allows you to increase efficiency use of containers at the expense of reduction of the zone of insensitivity, expanding the range and decrease measurement errors. The essence of the work level gauge consist in one-time spread ultrasonic pulse in a gas environment. Investigated dynamic processes, occurring in ultrasound converters, and their mathematical models are obtained. Based on the method zero gradient obtained mathematical models ultrasonic level gauge liquids in an analytical form. Proposed programmatic reference algorithm, which can significantly reduce the area of insensitivity and measurement errors, which are caused by internal and external factors. The algorithms of processing of measuring information and software of the level gauge are developed.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35095
Располагается в коллекциях:05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
titul_dysertatsiia_2017_Litvinov_Ultrazvukovyi_rivnemir.pdfТитульний лист, анотації, зміст637,84 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
dysertatsiia_2017_Litvinov_Ultrazvukovyi_rivnemir.pdfДисертація15,37 MBAdobe PDFЭскиз
Открыть
literatura_dysertatsiia_2017_Litvinov_Ultrazvukovyi_rivnemir.pdfСписок використаних джерел582,79 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
vidhuk_Lopatin_V_V.pdfВідгук292,56 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
vidhuk_Sakhatskyi_V_D.pdfВідгук521,76 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.