Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35805
Title: Соціальна статистика. Частина 1
Authors: Григор'єва, Світлана Василівна
Keywords: соціальна статистика; статистика; статистичні показники; аналіз статистичних даних; методи аналізу
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Соціальна статистика : метод. вказівки до розв’язання завдань та задач : для студ. спец. 6.030101 "Соціологія". Ч. 1 / уклад. С. В. Григор'єва ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 23 с.
Abstract: Метою цього курсу є формування уявлень про засади вивчення масових явищ та соціальних процесів; вивчення методів розробки та аналізу основних статистичних показників та вміння використовувати в професійній діяльності основні засоби обробки та аналізу статистичних даних. Завдання курсу: оволодіти категоріями соціальної статистики, основними статистичними методами аналізу соціальних явищ; знати та вміти використовувати в практичній роботі методи статистики для обробки соціальної інформації. Методичні вказівки містять завдання для самостійної роботи студентів за темами та розрахункові індивідуальні завдання.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35805
Appears in Collections:Кафедра "Соціологія та політологія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2017_Sotsialna_statystyka_Ch_1.pdf363,11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.