Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35863
Title: Маркетингова діяльність підприємств
Authors: Косенко, Олександра Петрівна
Яковлєв, Анатолій Іванович
Перерва, Петро Григорович
Сударкіна, Світлана Петрівна
Васильцова, Світлана Олександрівна
Кітченко, Олена Миколаївна
Кобєлєв, Валерій Миколайович
Кучіна, Світлана Едуардівна
Ларка, Людмила Сергіївна
Литвиненко, Марія Владиславна
Майстро, Руслана Григорівна
Мірошник, Марія Володимирівна
Романчик, Тетяна Володимирівна
Ткачова, Надія Петрівна
Шапран, Олена Євгенівна
Дяченко, Тетяна Анатоліївна
Максименко, Яна Анатоліївна
Чернобровкіна, Світлана Віталіївна
Усов, Максим Анатолійович
Колотюк, Олена Іванівна
Пономаренко, Валерія Вадимівна
Keywords: маркетинг; економіна теорія; маркетингова діяльність; маркетингові дослідження; наукові дослідження; управління маркетинговими дослідженнями; ринок; конкурентоспроможність товару; конкуренція; маркетингова товарна політика; мерчандайзинг; нестандартний маркетинг; соціально-етичний маркетинг; маркетинг відносин; електронна комерція; канали збуту продукції; маркетингова інфраструктура ринку; маркетинговий менеджмент; проектний менеджмент; брендинг; маркетингова політика комунікацій; рекламні технології; рекламний менеджмент; рекламна компанія; маркетинговий аудит
Issue Date: 2018
Citation: Маркетингова діяльність підприємств [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. П. Косенко [та ін.] ; ред. О. П. Косенко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2018. – 1008 с. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35863.
Abstract: У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і методичні засади маркетингу в обсягах фахових нормативних дисциплін, що викладаються у рамках підготовки бакалаврів та магістрів з маркетингу. Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення. Навчальний посібник призначений для бакалаврів, магістрантів, аспірантів, а також тих, хто вивчає маркетинг на неекономічних спеціальностях вищих навчальних закладів. Буде корисним викладачам вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, підприємцям, керівникам та спеціалістам підприємств та широкому колу читачів, яких цікавлять актуальні питання сучасного маркетингу.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
orcid.org/0000-0003-0520-7513
orcid.org/0000-0002-4028-7697
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35863
Appears in Collections:Кафедра "Економіка та маркетинг"
Кафедра "Загальна економічна теорія"
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2018_Marketynhova_diialnist_pidpryiemstv.pdf10,58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.