Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35970
Title: Операційний менеджмент
Authors: Черепанова, Вікторія Олександрівна
Keywords: операційний менеджмент; виробничий процес; операційна стратегія; сфера послуг; технічне нормування; виробнича програма
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Черепанова В. О. Операційний менеджмент : практикум для студ. спец. 6.000014 "Економіка підприємства", 6.060309 "Облік та аудит" / В. О. Черепанова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – 134 с.
Abstract: Практикум – навчальний посібник до проведення практичних робіт з дисципліни "Операційний менеджмент" для студентів очної та заочної форми навчання зі спеціальностей 6.000014 "Економіка підприємств", 6.060309 "Облік та аудит". У ньому наведено контрольні питання за темами курсу, тести, приклади вирішуваних практичних задач, завдань для самостійної роботи, варіанти двох модульних контрольних робіт та завдання для проведення розрахунково-графічних робіт по варіантах.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35970
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2014_Operatsiinyi_menedzhment.pdf2,32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.