Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35988
Title: Планування та контроль на підприємстві
Authors: Черепанова, Вікторія Олександрівна
Колотюк, Олена Іванівна
Keywords: планування діяльності підприємств; контроль на підприємстві; виробнича потужність; собівартість продукції; стратегічне планування; оперативно-виробниче планування; персонал; прибуток; фінанси
Issue Date: 2014
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Черепанова В. О. Планування та контроль на підприємстві : практикум / В. О. Черепанова, О. І. Колотюк ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – 138 с.
Abstract: Практикум – навчальний посібник до проведення практичних робіт з дисципліни "Планування та контроль на підприємстві" та "Планування діяльності підприємств" для студентів очної та заочної форми навчання зі спеціальностей 6.000014 "Економіка підприємств", 6.030601 "Менеджмент організацій". У посібнику наведено контрольні питання за темами, тести, практичні завдання, завдання для самостійної роботи, варіанти двох модульних контрольних робіт та завдання для проведення розрахунково-графічних робіт по варіантах.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35988
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2014_Cherepanova_Planuv_ta_kontrol.pdf1,93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.