Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36080
Title: Методичні рекомендації з редакційної підготовки наукових журналів
Authors: Главчева, Юлія Миколаївна
Обухова, Георгіна Борисівна
Безменов, Микола Іванович
Keywords: підготовка наукових журналів; редакції журналів; редакційна підготовка журналів; видання наукової періодики; наукова періодика; конкурентоспроможність наукових видань; вимоги до фахових видань; авторські профілі; авторські ідентифікатори; ORCID; ідентифікатор ученого; ResearcherID; Google Scholar Citation; Scopus; наукова стаття; видавничі платформи; Open Journal Systems
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні рекомендації з редакційної підготовки наукових журналів : для редакційних колегій наукових видань НТУ "ХПІ" / уклад.: Ю. М. Главчева, Г. Б. Обухова, М. І. Безменов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – 39 с.
Abstract: Методичні рекомендації містять перелік заходів, комплексне впровадження яких забезпечить конкурентоспроможність видань в Україні і у світі та створить передумови для вступу до авторитетних баз даних. Методичні рекомендації містять також інформацію щодо вимог до змісту, складу редакційної колегії, оформлення традиційної та електронної версій наукових періодичних видань для забезпечення відповідності змісту та оформлення журналів вимогам міжнародних стандартів та стандартів України. Матеріал може бути використаний членами наукових редколегій.
ORCID: orcid.org/0000-0001-7991-5411
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36080
Appears in Collections:Кафедра "Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології"
Публікації співробітників (НТБ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2018_Redakts_pidhotovky_nauk_zhurnaliv.pdf999,06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.