Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36181
Title: Бухгалтерський облік як підґрунтя стратегічного бюджетування
Authors: Колєсніченко, Анастасія Сергіївна
Keywords: бухгалтерський облік; бюджетування; стратегія; управління
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Колєсніченко А. С. Бухгалтерський облік як підґрунтя стратегічного бюджетування / А. С. Колєсніченко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 26-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2018, [16-18 травня 2018 р.] : у 4 ч. Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – С. 159.
Abstract: Трансформація економічних відносин, суттєвий вплив змін зовнішнього економічного середовища функціонування підприємства та необхідність їх урахування при плануванні діяльності зумовлюють пошук нових методів управління ресурсами підприємства. Одним із найбільш функціональних інструментів, що характеризуються розповсюдженою практикою застосування, є бюджетування. Бухгалтерський облік, як підґрунтя процесу бюджетування, стає дієвим інструментом забезпечення досягнення стратегічних цілей функціонування суб'єкта господарювання на основі оптимальної реалізації бюджетів, усунення причин виникнення відхилень, виявлення резервів не використаних можливостей та попередження негативного впливу факторів.
ORCID: orcid.org/0000-0002-5007-9082
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36181
Appears in Collections:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MicroCAD_2018_Koliesnichenko_Bukhhalterskyi_oblik.pdf388,65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.