Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36264
Title: Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Управління персоналом"
Authors: Другова, Олена Сергіївна
Назарова, Тетяна Юріївна
Гуріненко, Наталія Віталіївна
Чайкова, Олена Ігорівна
Keywords: політика кадрова; управління стратегічне; менеджмент кадровий; резюме; служба кадрова; діловодство кадрове; місце робоче; вакансія; орієнтація професійна; адаптація; рентабельність персоналу; розвиток персоналу; рух персоналу
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Управління персоналом" : для студ. напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент", 6.03060104 "Менеджмент ЗЕД" / уклад.: О. С. Другова [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – 44 с.
Abstract: Метою методичних рекомендацій до практичних занять є надання системного характеру самостійній роботі студентів з дисципліни «Управління персоналом» в процесі набуття необхідного рівня знань та навичок, які передбачені освітньо-кваліфікаційними характеристиками відповідних фахових напрямів. Методичні рекомендації мають сприяти формуванню здатності самостійно опановувати методологічні основи та сутність системного підходу до управління персоналом, засвоєнню сучасних концепцій управління персоналом і вмінню використовувати їх на практиці, підкріпленому необхідними навичками користування новітніми методами і технологіями управління персоналом. Цьому має сприяти регулярна робота за програмою курсу, підготовка до семінарських занять, виконання індивідуальних завдань і відповідних розрахунків, підготовка та розгляд практичних ситуацій, здійснення самоконтролю знань, умінь і навичок.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36264
Appears in Collections:Кафедра "Міжнародний бізнес та фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2018_Upravlinnia_personalom.pdf1,12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.