Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36445
Title: Основи хімії і фізики горючих копалин
Authors: Саранчук, Віктор Іванович
Ільяшов, Михайло Олександрович
Ошовський, Володимир Володимирович
Білецький, Володимир Стефанович
Keywords: паливно-енергетична сировина; енергетика; органогенна сировина; вуглець; вуглецеві каркасні структури; тверді горючі копалини; петрографія вугілля; вугілля; коксування вугілля; піроліз ТГК; окиснення вугілля; рідке паливо; газоподібне паливо
Issue Date: 2008
Publisher: Східний видавничий дім
Citation: Основи хімії і фізики горючих копалин : підручник / В. І. Саранчук [та ін.] ; Дон. нац. техн ун-т, Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАНУ. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2008. – 638 с.
Abstract: У книзі розглядаються фізико-хімічні властивості природних і синтетичних форм вуглецю, а також палив, їх походження, класифікація, склад, фізичні і хімічні властивості, молекулярна структура твердих горючих копалин, нафти, природних газів, викладені принципи переробки горючих копалин і сучасні уявлення про сутність і механізм їхнього перетворення в різних умовах, дана характеристика продуктів, що утворюються. У додатках подано енциклопедичний словник "Тверді горючі копалини", який містить понад 1700 статей. Для студентів, магістрантів і аспірантів вузів, що навчаються за напрямом "Хімічна технологія та інженерія", науковців, співробітників проектних організацій та інженерно-технічних працівників заводів.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36445
ISBN: 978-966-317-024-4
Appears in Collections:Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2008_Saranchuk_Osnovy_khimii.pdf7,99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.