Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36705
Title: Пристрій для моделювання розподілу в критичних органах фантома людини поглинутої дози іонізуючого випромінювання різного спектра
Authors: Старенький, Віктор Петрович
Вінніков, Володимир Анатолійович
Чернявський, Ігор Юрійович
Васильєв, Леонід Леонідович
Дураченко, Василь Васильович
Анашкін, Олександр Анатолійович
Власенко, Володимир Олександрович
Keywords: патент; модель корисна; дозиметрія; ураження променеве; метод Монте-Карло; детектор термолюмінесцентний
Issue Date: 2017
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 121804 Україна, МПК (2017.01) G09B 23/28 (2006.01) G01T 1/00. Пристрій для моделювання розподілу в критичних органах фантома людини поглинутої дози іонізуючого випромінювання різного спектра / Старенький В. П., Вінніков В. А., Чернявський І. Ю., Васильєв Л. Л., Дураченко В. В., Анашкін О. А., Власенко В. О. ; власник ДУ "Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України". – № u 2017 07989 ; заявл. 31.07.2017 ; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23. – 11 с. : іл.
Abstract: Пристрій для моделювання розподілу в критичних органах фантома людини поглинутої дози іонізуючого випромінювання різного спектра містить прямокутний, вертикально встановлений корпус з фантомом людини, усередині якого розміщені детектори іонізуючого випромінювання. Корпус і міцно закріплений в ньому фантом встановлено з можливістю переміщення в горизонтальній і вертикальній площинах на U подібній несучій рамі з основою. Додатково пристрій містить два кутоміри, один з яких розташований на бічній стінці корпусу по його горизонтальній осі, а другий - на основі корпусу по його вертикальній осі. При цьому кожний з кутомірів кінематично пов'язаний через датчики кутового положення фантома по горизонталі і вертикалі відповідно до приводів горизонтального і вертикального переміщення, які з'єднані з відповідними блоками керування.
ORCID: orcid.org/0000-0002-2785-0617
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36705
Appears in Collections:Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_Starenkyi_Patent_121804.pdf891,25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.