Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36717
Title: Правова охорона та розпорядження правами інтелектуальної власності
Authors: Перевалова, Людмила Вікторівна
Гаєвая, Олександра Валентинівна
Гаряєва, Ганна Михайлівна
Лисенко, Ірина В'ячеславівна
Муренко, Олена Леонідівна
Keywords: інтелектуальна власність; авторське право; суміжні права; право інтелектуальної власності; об'єкти авторського права; суб'єкти авторських відносин; авторський договір; патентне право України; суб'єкти патентних правовідносин; винахід; корисна модель; промисловий зразок; захист патентних прав; інститут індивідуалізації учасників цивільного обігу
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Правова охорона та розпорядження правами інтелектуальної власності : навч.-метод. посібник / Л. В. Перевалова [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – 160 с.
Abstract: У навчально-методичному посібнику розглянуто необхідний для студентів матеріал, що включає в себе теоретичний матеріал для підготовки семінарських занять, плани семінарських занять, питання для самостійної роботи, термінологичний словник основних понять курсу, тематику рефератів, завдання для контрольних робіт, додатки містять витяг з Цивільного кодексу України та таблиці з нормативно-правовими актами, що регулюють питання, пов'язані з охороною авторського права і суміжних прав, охороною прав на об'єкти промислової власності, міжнародні конвенції, угоди та договори. Особливу увагу приділено процедурам отримання правової охорони об'єктів інтелектуальної власності та їх захисту від правопорушень. Призначено для студентів денної та заочної форм навчання за фахом "Інтелектуальна власність".
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36717
Appears in Collections:Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2018_Perevalova_Pravova_okhorona.pdf1,06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.