Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36958
Title: Бюджетна система
Authors: Шевчук, Ірина Львівна
Черепанова, Вікторія Олександрівна
Ставерська, Тетяна Олександрівна
Keywords: бюджет державний; політика бюджетна; план фінансовий; планування; прогнозування; процес бюджетний; профіцит бюджету; дефіцит бюджету; класифікація бюджетна; доходи; бюджет України; видатки; кредитування; бюджет місцевий; фінансування науки; політика соціальна; забезпечення соціальне; захист соціальний; реформа пенсійна; забезпечення пенсійне; управління державне; оборона державна; борг державний
Issue Date: 2015
Publisher: Іванченко І. С.
Citation: Шевчук І. Л. Бюджетна система : навч. посібник / І. Л. Шевчук, В. О. Черепанова, Т. О. Ставерська. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Іванченко І. С., 2015. – 282 с.
Abstract: У навчальному посібнику розкрито теоретичні аспекти категорійного апарату бюджетної системи із врахуванням особливостей чинного законодавства України, охарактеризовано склад і принципи організації бюджетної системи України на сучасному етапі її розвитку, розглянуто засади законодавчого регулювання бюджетного процесу та організацію систем доходів, видатків і кредитування державного та місцевих бюджетів, окреслено проблеми міжбюджетного регулювання і надання міжбюджетних трансфертів відповідно до змін, що відбулися у зв’язку з прийняттям нової редакції Бюджетного кодексу України, а також проаналізовано вплив основних видів бюджетних видатків на розвиток економіки. Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників та інших зацікавлених осіб.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36958
ISBN: 978-617-7033-99-7
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2015_Shevchuk_Biudzheta_systema.pdf2,13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.