Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37198
Название: Стратегічне планування та облік у виробничих компаніях відповідно до стандартів МСФЗ
Другие названия: Strategic planning and accounting in production companies in accordance with IFRS standards
Авторы: Колєсніченко, Анастасія Сергіївна
Ключевые слова: стратегічне планування; облік; виробнича компанія; бюджет; МСФЗ; strategic planning; accounting; budget; IFRS reporting; production company
Дата публикации: 2018
Издательство: Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського
Библиографическое описание: Колєсніченко А. С. Стратегічне планування та облік у виробничих компаніях відповідно до стандартів МСФЗ [Електронний ресурс] / А. С. Колєсніченко // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. вид. – 2018. – Вип. 23. – С. 233-239. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/23-2018/46.pdf, вільний (дата звернення 09.08.2018 р.).
Краткий осмотр (реферат): У статті детально проаналізовано та розкрито природу функціонування виробничих компаній в контексті відзначення відмінних рис у формуванні підсистем планування й обліку у даному секторі економіки. Визначено, що становлення систем управлінського обліку значної частини провідних компаній відбувається на підґрунті принципів МСФЗ. Доведено, що використання МСФЗ в якості стандартів управлінського обліку є найбільш виправданим рішенням для сучасного виробничого підприємства, оскільки МСФЗ та їх інтерпретація спрощують проблему регламентації і ведення обліку у національній моделі. Обґрунтовано, що економічні переваги переходу на МСФЗ спрямовані на забезпечення прозорості фінансових даних і відображення реальних фактів, покладених в основу формування архітектури системи бюджетів на принципах повноти й транспарентності, що допомагає користувачам звітності суб’єктів господарювання приймати ефективні та адекватні управлінські рішення. Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності дозволяє вдосконалювати та реформувати діючу систему обліку на всіх рівнях її організації, у відповідь на виклики ринкових умов, в яких компаніям доводиться реалізовувати свій виробничий потенціал у стратегічному вимірі.
The article analyzes in detail and discloses the nature of the functioning of production companies in the context of determining the features in the formation of planning and accounting subsystems in this sector of the economy. It is determined that the formation of management accounting systems for the majority of leading companies is based on the principles of IFRS. It is proved that the use of IFRS as management accounting standards is the most justified solution for a modern manufacturing enterprise, since IFRS and their interpretation simplify the problem of regulating and keeping records in the national model. Finally, it is substantiated that the economic benefits of the transition to IFRS are aimed at ensuring the transparency of financial data and the display of real facts underlying the formation of the budget system architecture. This helps users of business entities to make effective and adequate management decisions. The introduction of international financial reporting standards allows improving and reforming the existing accounting system at all levels of its organization, in response to the challenges of market conditions in which companies have to realize their production potential in a strategic dimension.
ORCID: orcid.org/0000-0002-5007-9082
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37198
Располагается в коллекциях:Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2018_Koliesnichenko_Stratehichne_planuvannia.pdf360,11 kBAdobe PDFОткрыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.