Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37199
Title: Основи професійної безпеки та здоров'я людини
Authors: Березуцький, Вячеслав Володимирович
Васьковець, Людмила Антонівна
Горбенко, Вероніка Володимирівна
Райко, Валентина Федорівна
Янчик, Олександр Григорович
Keywords: охорона навколишнього середовища; охорона праці; професійна безпека; безпека життєдіяльності людини; здоров'я працівників; виробничий травматизм; нещасні випадки; професійні захворювання; атестація робочих місць; виробнича санітарія; умови праці; виробниче освітлення; промислове середовище; система пожежної безпеки; ергономічна безпека; надзвичайні ситуації
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Основи професійної безпеки та здоров'я людини : підручник / В. В. Березуцький [та ін.] ; ред. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – 553 с.
Abstract: У підручнику наведено теоретичні основи професійної безпеки та збереження здоров'я працівників, безпеки життєдіяльності при надзвичайних ситуаціях. Підручник розроблено відповідно до навчальної програми з "Основ професійної безпеки та здоров'я людини", яку розроблено кафедрою "Охорони праці та навколишнього середовища" Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" у 2016 році. Методичною основою розробці курсу та відповідних розділів, були курси "Безпека життєдіяльності людини" та "Основи охорони праці". Підручник може бути використано науковцями, викладачами вищих навчальних закладів освіти, аспірантами, студентами та слухачами курсів підвищення кваліфікації, які працюють у напряму професійної безпеки та здоров'я людини.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37199
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2018_Berezutskyi_Osnovy_prof_bezpeky.pdf5,04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.