Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37338
Название: Дослідження кореляційного зв’язку між показниками якості рециклінгових пластичних мастил
Другие названия: The research of correlation between recycling plastic lubricants quality indicators
Авторы: Григоров, Андрій Борисович
Ключевые слова: базова олива; загущувач; поліетилен; кореляційний зв'язок; base oil; quality index; correlation bond
Дата публикации: 2018
Издательство: НТУ "ХПІ"
Библиографическое описание: Григоров А. Б. Дослідження кореляційного зв’язку між показниками якості рециклінгових пластичних мастил / А. Б. Григоров // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Innovation researches in students’ scientific work : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 18 (1294). – С. 53-56.
Краткий осмотр (реферат): У статті наведено залежності між основними показниками якості пластичних мастил на прикладі рециклінгових мастила, яка отримана з відпрацьованого напівсинтетичного моторного масла SAE10W-40 API SL, яка загущена подрібненими твердими використаними поліетиленовими виробами. Вже згадана мастило є досить перспективною, оскільки її виробництво забезпечує утилізацію промислових і побутових відходів, значно знижуючи екологічне навантаження на навколишнє середовище. Отримана мастило має більш високі значення показників якості, в порівнянні з вітчизняними і зарубіжними аналогами. Встановлено, що між розглянутими стандартизованими показниками якості пластичного мастила спостерігається значущий ранговий кореляційний зв'язок. Отримані залежності між певними показниками якості мастила адекватно описуються квадратичними рівняннями регресії, про що свідчать дуже високі значення коефіцієнтів достовірності апроксимації R2. Отримані залежності можуть бути використані при прогнозуванні зміни якості пластичного мастила при експлуатації в вузлах механізмів і на стадії їх виробництва при розробці системи автоматичного керування технологічним процесом.
The article shows the relationships between the main indicators of the quality of greases on the example of recycling lubrication, which is obtained from the used semi-synthetic motor oil SAE10W-40 API SL, which is thickened with crushed solid used polyethylene products. This lubricant is very promising, as its production provides utilization of industrial and domestic waste, significantly reducing the environmental burden on the environment. The resulting grease has higher quality values, compared to domestic and foreign counterparts. It is established that a significant rank correlation is observed between the standardized indicators of the quality of grease being considered. The obtained dependences between certain parameters of the lubricant quality are adequately described by the quadratic regression equations, as evidenced by very high values of the reliability coefficients of the approximation R². The obtained dependences can be used when predicting the change in the quality of grease during operation in the nodes of mechanisms and at the stage of their production when developing a system for automatic control of the technological process.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5370-7016
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37338
Располагается в коллекциях:Вісник № 18
Кафедра "Технологія переробки нафти, газу та твердого палива"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
vestnik_KhPI_2018_18_Hryhorov_Doslidzhennia_koreliatsiinoho.pdf310,44 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.