Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37373
Title: Практикум з соціальної психології груп та групової взаємодії
Authors: Козлова, Олена Аркадіївна
Keywords: соціальна психологія; психологія груп; групова діяльність; міжгрупові відносини; соціальні конфлікти; колективна поведінка; психологія натовпу; стихійна масова поведінка; соціальні рухи
Issue Date: 2017
Citation: Козлова О. А. Практикум з соціальної психології груп та групової взаємодії [Електронний ресурс] : для студ. спец. 6.030101 "Соціологія" / О. А. Козлова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2017. – 142 с. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37373.
Abstract: Даний практикум містить теоретичний матеріал за темами курсу, завдання для самостійної роботи і практичні завдання, що дає можливість студентам засвоїти базові поняття з соціальної психології. Практикум допомагає студентам ознайомитись з сучасними уявленнями соціальної психології про основні соціально психологічні феномени суспільства, сприяє засвоєнню теоретичних основ соціальної психології, систематизації знань та аналізу тенденцій сучасних досліджень в галузі соціальної психології. Практикум призначений для студентів спеціальності 6.030101 "Соціологія".
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37373
Appears in Collections:Кафедра "Соціологія та політологія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2017_Kozlova_Praktykum_z_sots_psykh.pdf1,28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.