Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37539
Title: Аналіз шляхів вирішення проблем безробіття в Україні
Other Titles: Analysis of ways for solving problems of unemployment in Ukraine
Authors: Шматько, Наталія Михайлівна
Маслак, Марія Володимирівна
Юр, Марк Віталійович
Keywords: безробіття; зайнятість населення; державне регулювання; ринок праці; unemployment; employment; public regulation; labor market
Issue Date: 2018
Publisher: Громадська організація "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами"
Українська інженерно-педагогічна академія
Citation: Шматько Н. М. Аналіз шляхів вирішення проблем безробіття в Україні [Електронний ресурс] / Н. Шматько, М. Маслак, М. Юр // Адаптивне управління: теорія і практика. Сер. : Економіка : електрон. наук. фахове вид. – 2018. – № 4 (8). – 12 с. – Режим доступу: http://am.eor.by/index.php/gallery/127-vipusk-4-8-2018, вільний (дата звернення 13.09.2018 р.).
Abstract: У статті доведено та проаналізовано важливість та виключна необхідність спроб подолання безробіття у сучасній ринковій економіці України. Обґрунтовано потреба впровадження реформ стосовно раціоналізації та підвищення ефективності державного впливу на ринок праці. Описано моделі держаного регулювання зайнятості населення України; наведено тлумачення термінів "безробітний", "зайнятість", описуються перспективні і можливі шляхи вирішення проблеми безробіття в Україні, визначено, що безробіття є однією з найважливіших макроекономічних проблем сьогодення не тільки в Україні, але й у всьому світ, тому її виділяють як центральну проблему сучасного суспільства, оскільки безробіття є невід'ємною складовою ринкової економіки.
The article presents and analyzes the importance and the absolute necessity of at tempts to overcome unemployment in the modern market economy of Ukraine. The necessity of implementing reforms in rationalizing and increasing the effectiveness of state influence on the labor market is substantiated. The model of state regulation of employment of the population of Ukraine is described; The interpretation of the terms "unemployed", "employment" is given, and prospective and possible ways of solving the unemployment problem in Ukraine are described, it is determined that unemployment is one of the most important macroeconomic problems of today not only in Ukraine but throughout the world, so it is highlighted as the central problem of modern society, since unemployment is an integral part of a market economy.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37539
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Shmatko_Analiz_shliakhiv.pdf538,71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.