Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37646
Название: Регулювання графіка навантаження електричних мереж за допомогою споживача-регулятора з кінетичним енергонакопичувачем
Другие названия: Regulation of the load curves of electrical networks at the expense of the consumer-regulator with kinetic energy storage
Авторы: Савченко, Наталя Панасівна
Научная степень: кандидат технічних наук
Уровень диссертации: кандидатська дисертація
Шифр и название специальности: 05.14.02 – електричні станції, мережі та системи
Совет защиты: Спеціалізована вчена рада К 64.050.06
Учреждение защиты: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Научный руководитель: Шевченко Сергій Юрійович
Состав специализированного ученого совета: Вепрік Юрій Миколайович
Сендерович Геннадій Аркадійович
Шевченко Сергій Юрійович
Ключевые слова: графік електричного навантаження; система електропостачання; електрична мережа; кінетичний енергонакопичувач; споживач-регулятор; симетрування навантаження; компенсація ризиків; дисертації; electric load schedule; power supply system; electric network; kinetic energy storage; consumer-regulator; load balancing; risk compensation
УДК: 621.311
Дата публикации: 2018
Издательство: Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Библиографическое описание: Савченко Н. П. Регулювання графіка навантаження електричних мереж за допомогою споживача-регулятора з кінетичним енергонакопичувачем [Електронний ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.02 : галузь знань 14 / Наталя Панасівна Савченко ; наук. керівник Шевченко С. Ю. ; Донбаська нац. акад. будівництва і архітектури. – Краматорськ, 2018. – 166 с. – Бібліогр.: с. 140-154. – укр.
Краткий осмотр (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2018. Дисертаційна робота присвячена регулюванню графіків електричного навантаження за допомогою споживачів-регуляторів з підключення у їх систему електропостачання кінетичного енергонакопичувача, що призведе до підвищення ефективності функціонування електричних мереж та показників якості електроенергії. У дисертаційній роботі досліджені методи регулювання графіків електронавантаження та обґрунтована доцільність використання адміністративних будівель з акумулючими пристроями, підключеними до системи електропостачання, у якості споживачів – регуляторів. Досліджено застосування різних типів акумулюючих пристроїв у системах електропостачання, та запропоновано використання кінетичного енергонакопичувача для регулювання графіків навантаження споживача регулятора. Проведено аналіз методів оцінки ризиків в енергетиці з метою їх зниження, що призведе до підвищення надійності роботи системи електропостачання споживача-регулятора та застосовано метод ієрархій Т. Сааті безпосередньо для аналізу ризиків та їх компенсації при підключені у систему електропостачання кінетичного енергонакопичувача. Розроблено конструкцію маховика з змінним моментом інерції та дисбалансними вантажами, який має кращі технічні характеристики у порівнянні з аналогами та може бути застосований у складі кінетичного енергонакопичувача. Розроблений спосіб симетрування навантаження у системі електропостачання адміністративної будівлі, заснований на використанні кінетичного енергонакопичувача. Розроблена модель обміну енергією між системою електропостачання будівлі та кінетичним енергонакопичувачем. Показана можливість регулювання графіків електронавантаження споживача-регулятора при регулюванні параметрів та характеристик кінетичного енергонакопичувача.
Thesis for the degree of candidate of technical sciences in specialty 141 – electric power industry, electrical engineering and electromechanics – National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute" of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkov, 2018. The thesis is devoted to regulation of electric load schedules with the help of regulator consumers to connect kinetic energy storages to their power supply system, which will lead to an increase in the efficiency of the functioning of electrical networks and power quality indicators. In the dissertation the methods of regulation of electronic loading schedules are investigated and the feasibility of using administrative buildings with storage devices connected to the power supply system, as consumers of regulators, is substantiated. The application of different types of accumulating devices in power supply systems has been investigated, and the use of a kinetic energy carrier for regulating load schedules of the consumer-regulator has been proposed. The analysis of risk assessment methods in energy with the purpose of their reduction, which will increase the reliability of the power supply system of the consumer-regulator, and the method of the hierarchy of T.Saati is used directly for the analysis of risks and their compensation when connected to the system of power supply of the kinetic energy accumulator. The design of the flywheel with a variable torque of inertia and imbalance loads, which differs from the existing presence of alternating moment of inertia and imbalance loads, which will reduce the energy consumption in the initial period of rotation of the flywheel and improve the smoothness of rotation in the working mode is developed, therefore, it has the best technical characteristics compared with analogues and can be used as a kinetic energy storage device. The method of balancing the load in the power supply system of an administrative building, based on the use of kinetic energy storage, has allowed to improve the quality of electricity due to the lack of switching in the power supply system. A model for energy exchange between the power supply system of the building and the kinetic energy storage device is developed, which differs from the current taking into account the design of the flywheel KES, which makes it possible to improve the accuracy of energy calculations. The possibility of regulating the electric load graphs of the consumer-regulator is shown when adjusting the parameters and characteristics of the kinetic energy storage, which will effectively regulate the load schedule of the electrical network as a whole. The influence of the design of the electric motor and the flywheel structure in the KEN on the accumulation of electric energy on the acceleration and loading characteristics of the drive for controlling the electric load schedule of the electric networks has been experimentally confirmed.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37646
Располагается в коллекциях:05.14.02 "Електричні станції, мережі та системи"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
titul_dysertatsiia_2018_Savchenko_Rehuliuvannia.pdfТитульний лист, анотації, зміст826,83 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
dysertatsiia_2018_Savchenko_Rehuliuvannia_hrafika.pdfДисертація3,79 MBAdobe PDFЭскиз
Открыть
literatura_dysertatsiia_2018_Savchenko_Rehuliuvannia.pdfСписок використаних джерел535,89 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
vidhuk_Bazhenov_V_A.pdfВідгук295,82 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
vidhuk_Hovorov_P_P.pdfВідгук426,09 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.