Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37696
Title: Методичні вказівки по виконанню курсового проекту "Економічна оцінка виробництва виробу на підприємстві"
Authors: Гаврись, Олександр Миколайович
Подхалюзін, Андрій Юрійович
Keywords: курсовий проект; промислові підприємства; ринок збуту; розрахунки собівартості; розрахунок витрат; основна заробітна плата; додаткова заробітна плата; загальновиробничі витрати; витрати на підприємстві; вартість виробничих фондів
Issue Date: 2017
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки по виконанню курсового проекту "Економічна оцінка виробництва виробу на підприємстві" : для студ. екон. спец. усіх форм навчання : по курсу "Економіка підприємства" / уклад.: О. М. Гаврись, А. Ю. Подхалюзін ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 24 с.
Abstract: Економічна оцінка виробництва виробів на промислових підприємствах є важливим завданням, яке вирішується при виконанні науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних робіт. У курсовому проекті (КП) виконується оцінка передбачуваних ринків збуту виробів, розраховуються витрати на виробництво, визначається вартість виробничих фондів і величина амортизаційних відрахувань, виконується оцінка показників ефективності використання виробничих фондів. Розраховується величина показників по праці та заробітній платі,. При виконанні розрахунків оцінюються можливі ризики та вплив їх на рівень економічних показників. Розраховуються також елементи фінансового плану, виконуються розрахунки ефективності інвестицій, необхідних для виконання відповідного проекту. Оцінюється можлива стратегія фінансування, розраховуються показники кредитування. Ряд розділів курсового проекту виконується з використанням методики розробки бізнес-плану. У вступі до курсового проекту коротко висловлюється зміст розробки й основні завдання, які належить вирішити.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37696
Appears in Collections:Кафедра "Міжнародний бізнес та фінанси"
Кафедра "Підприємництво, торгівля та експертиза товарів"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2017_Ekonomika_pidpryiemstva.pdf606,29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.