Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37821
Title: Геометричне моделювання коливань багатоланкових маятників
Authors: Куценко, Леонід Миколайович
Адашевська, Ірина Юріївна
Keywords: прикладна геометрія; інженерна графіка; системи рівнянь Лагранжа; коливальні системи; середовище математичного процесора Мaple; маятникова механічна система
Issue Date: 2008
Publisher: НТМТ
Citation: Куценко Л. М. Геометричне моделювання коливань багатоланкових маятників : [монографія] / Л. М. Куценко, І. Ю. Адашевська ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2008. – 176 с.
Abstract: Роботу присвячено геометричному моделюванню та унаочненню у часі взаємного положення ланок в процесі коливань багатоланкових маятникових механічних систем на основі розв'язання системи рівнянь Лагранжа другого роду, та побудові в залежності від вхідних параметрів множини фазових портретів коливальних систем з метою виявлення особливостей цих систем. Усі положення роботи підкріплені результатами виконання програм, складеними для середовища математичного процесора Мaple. У додатку наведено тексти програм, складені авторами. Крім того, ще наведено і їх аналоги, знайдені на сайтах Інтернету. Для студентів, аспірантів та фахівців з прикладної геометрії та інженерної графіки.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5447-5114
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37821
ISBN: 978-966-8603-18-1
Appears in Collections:Кафедра "Геометричне моделювання та комп'ютерна графіка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2008_Kutsenko_Heometrychne_modeliuvannia.pdf7,82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.