Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37998
Title: Самоконтроль як важливий компонент формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управління
Authors: Чеботарьов, Микола Корнійович
Keywords: самоконтроль; саморегуляція; самопідкріплення; мотивація; адаптивне управління; самовдосконалення; самовиховання
Issue Date: 2014
Publisher: Українська інженерно-педагогічна академія
Citation: Чеботарьов М. К. Самоконтроль як важливий компонент формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управління / М. К. Чеботарьов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Харків : УІПА, 2014. – № 45. – С. 195-200.
Abstract: У статті розглянуто значення самоконтроля студентів як важливого компонента їхньої саморегулятивної діяльності, а також вплив самовиховання і самовдосконалення на його формування під час навчання у ВНЗ. Авторами показано, що для формування самоконтролю необхідна інформація про отримані результати, з підкріплювальними властивостями. Розглянуті способи самопідкріплення: самосхвалення, самопідбадьорення, самопримус, самозаохочення. Приведені результати дослідження, що свідчать про те, що самопідкріплюючі дії в значній мірі впливають на поведінку студентів і сприяють їх саморегуляції та самоуправлінню, спрямованому на досягнення бажаного результату.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37998
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014_Chebotarov_Samokontrol_yak_vazhlyvyi.pdf322,39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.