Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38002
Title: Формування готовності до адаптивного управління сучасного менеджера засобами тренінгових технологій
Authors: Воробйова, Євгенія Вячеславівна
Чеботарьов, Микола Корнійович
Keywords: адаптивне управління; професійна підготовка; менеджери; тренінги; навчально-виховний процес
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Воробйова Є. В. Формування готовності до адаптивного управління сучасного менеджера засобами тренінгових технологій / Є. В. Воробйова, М. К. Чеботарьов // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 26-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2018, [16-18 травня 2018 р.] : у 4 ч. Ч. 4 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – С. 125.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38002
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MicroCAD_2018_Vorobiova_Formuvannia_hotovnosti.pdf385,32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.